Huyền Huyễn

Mục Thần Ký  - 牧神记 Đ
Đại khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài.Đại khư...
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Thái Ất  - 太乙 Đ
Điện ngọc quần tiên tọa, đốt hương Thái Ất cung.. . .Hai cái...
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Thần Tú Chi Chủ  - 神秀之主 Đ
Ta!Chung Thần Tú!Trời sinh tú, một đường siêu tú, chết...
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Vũ Luyện Điên Phong  - 武炼巅峰 Đ
Võ chi đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là...
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Thập Phương Võ Thánh  - 十方武圣 Đ
Tận Thế hoang thổ, Thế Tông năm thứ ba, thiên hạ đại loạn, dân...
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Thương Nguyên Đồ  - 沧元图 Đ
Ta gọi Mạnh Xuyên, năm nay mười lăm tuổi, là Đông Ninh phủ...
0.00 star(s) 0 ratings
Updated
Top